Розбірки 90-х на трасі Чернігів – Грем’яч: чоловіки на «Лексусі» з погрозами викрали мікроавтобус

Äîðîæíàÿ ïîëèöèÿ íà àâòîäîðîãå "Êèåâ-×îï" íà ó÷àñòêå "Êèåâ-Æèòîìèð", 9 îêòÿáðÿ 2015 ã.  ýòîò äåíü ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ äîðîæíîé ïîëèöèè, êîòîðàÿ íà÷àëà ïàòðóëèðîâàòü àâòîäîðîãó "Êèåâ-×îï" íà ó÷àñòêå "Êèåâ-Æèòîìèð". Ôîòî Ìóñèåíêî Âëàäèñëàâ / ÓÍÈÀÍ

До Сновського відділу поліції 25 вересня близько 22-ї години звернувся чоловік і повідомив, що у нього у с. Великий Щимель два невідомі чоловіки відібрали «Мерседес Спринтер 515».

Про це ЧЕline стало відомо з власних джерел.

Заявник розповів, що ці двоє на «Лексусі» виїхали на зустрічну смугу і погрожували фізичною розправою, після чого заволоділи його автівкою і втекли.

Працівники поліції по гарячих слідах застосували план «Перехват», затримали «Мерседес Спринтер 515» біля с. Снов’янка. У скоєні цього злочину підозрюють чернігівця та уродженця м. Баку.

Читайте новини ЧЕline у соціальних мережах Instagram та Facebook.

загрузка...

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register