Цього року в дитячих колективах країни зареєстровано 68 спалахів інфекційних захворювань

Äåòè â ñòîëîâîé â ñïåöèàëèçèðîâàííîé øêîëå ¹ 304 â Êèåâå, , 9 ôåâðàëÿ 2016 ã. Ôîòî Êîðïóñåíêî Áîðèñ / ÓÍÈÀÍ

За 8 місяців поточного року зареєстровано 68 спалахів інфекційних захворювань в організованих дитячих колективах.

Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, спалахи з переважним ураженням кишково-шлункового тракту виникли у дошкільних навчальних закладах – 41, загальноосвітніх – 20, закладах оздоровлення та відпочинку – 7, закладах інтернатного типу – 1.

Всього постраждало 1296 дітей, у тому числі 946, з них у дошкільних навчальних закладах – 300, школах – 443, оздоровчих – 197, інтернатних – 6.

У ході підготовки до нового навчального року посадовими особами територіальних органів Держпродспоживслужби взято участь у проведенні 19,9 тис. обстежень навчальних закладів щодо дотримання ними вимог санітарного законодавства.

Порушення вимог санітарного законодавства встановлено у кожному третьому закладі (28 %), що більше, ніж у 2016 році (23 %).

Найвищий відсоток порушень виявлено у Чернігівській – 81%, Донецькій – 57%, та Черкаській – 66% областях. Порушення, встановлені під час обстежень закладів стосувались невідповідності питної води вимогам санітарних норм та правил за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками, відсутність угод на проведення дезінфекції, дезинсекції та дератизації, незавершення ремонтних робіт, несвоєчасного проходження періодичних профілактичних медичних оглядів працівників.

Виявлено 140 порушень під час погодження Держпродспоживслужбою режимів навчання і виховання, 76 порушень при погодженні навчально-трудового навантаження та 453 порушення під час погодження двотижневого меню.

Читайте новини ЧЕline у соціальних мережах Instagram та Facebook.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password