Суспільство

Допомога ВПО Чернігівщини: що змінилося навесні 2024

Українці, які стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО), можуть звернутися за допомогою від держави. Постанова уряду від 22 березня 2024 р. №331 внесла чергові зміни до Порядку надання допомоги на проживання ВПО.

Найголовніше – згідно з цією постановою, протягом квітня ВПО також можуть звернутися із заявою для продовження виплат.

Також було затверджено наступні зміни.

 • Особи, житло яких знищене або пошкоджене (до ступеня непридатного для проживання) тепер чітко вказані як особи, що можуть розраховувати на продовження виплат (проте слід відповідати всім іншим критеріям).
 • Особи, які отримували допомогу та відмовилися від неї/яким вона була припинена, та (або) яких було знято з обліку як ВПО, у разі повторного взяття на облік як ВПО отримали право звертатися за продовженням виплат на шість місяців (проте слід відповідати всім іншим критеріям).
 • Якщо у складі сім’ї, якій призначено допомогу, відбулися зміни, які призвели до збільшення членів сім’ї, розмір допомоги перераховується за заявою уповноваженого представника сім’ї з місяця, в якому таку заяву подано.
 • Збільшено термін, встановлений для вжиття заходів із забезпечення своєї зайнятості другим з членів сімʼї, до двох місяців (було протягом одного місяця).
 • Допомога може бути продовжена сімʼям, у яких виховуються діти до 18 років. Було до 14 років.
 • Один член сімʼї, який доглядає за дитиною до 3 років або яка потребує догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку ЛКК, до 6 років має можливість не вживати заходів додаткової зайнятості і претендувати на продовження виплат. Раніше це не було врегульовано окремо.
 • До 1 вересня 2024 р. допомога може бути продовжена незалежно від місця знаходження закладу освіти, у якому дитина навчається онлайн, дистанційно повністю або частково. Раніше підставою для продовження виплат було дистанційне навчання лише за місцем обліку як ВПО.
 • Студенти до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою навчання в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти і не мають власних сімей, мають право подавати заяву особисто, якщо проживають окремо від батьків.
 • Дитина до 18 років, яка прибула без законного представника, може звернутися із заявою для продовження виплат. Раніше продовжити виплати могли діти до 14 років.
 • Діти, які влаштовані в сім’ї патронатного вихователя, і самі патронатні вихователі, а також діти щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, з числа ВПО, отримали право на продовження виплат за заявою.
 • Опікуни і піклувальники отримали право на автоматичне продовження виплат.
 • Особам з інвалідністю ІІІ гр. допомога може бути продовжена на підставі особистого звернення, особам з інвалідністю І-ІІ гр. — автоматично.
 • Особи з тяжкими формами захворювання, що підтверджується документально (форми первинної облікової документації 027/о та/або 028/о), яким не встановлено інвалідність, отримали право на продовження виплат за заявою.
 • Особи віком від 55 років, які на дату звернення за допомогою зареєструвалися в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, або працюють/провадять підприємницьку діяльність/незалежну професійну діяльність тощо, але ще не досягли віку непрацездатності, отримали право на продовження виплат за заявою.
 • Сім’ї, до складу яких включені тільки непрацездатні особи отримали право звертатися за призначенням допомоги разом.
 • Сім’ї, до складу яких включені фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду, що підтверджується документально отримали право звертатися за призначенням допомоги.

Джерело: https://zn.ua/

Ще статті по темі

Back to top button