В Україні зростає кількість користувачів інтернету

Êîìïüþòåðû â êàáèíåòå Öåíòðà ïîäãîòîâêè ïîäðàçäåëåíèé ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ Íàöèîíàëüíîé ïîëèöèè, â Êèåâå, 1 àïðåëÿ 2016 ã. Ôîòî Êðàâ÷åíêî Àíäðåé / POOL / ÓÍÈÀÍ

Частка регулярних користувачів інтернету серед жителів України у другому кварталі зросла до 66%.

Частка регулярних користувачів мережі інтернет, які відвідували ресурс принаймні один раз за місяць, у другому кварталі 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 4 п. п. – до 66% населення України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Інтернет асоціації України (ІнАУ) з посиланням на дані дослідження, проведеного агентством Factum Group Ukraine за замовленням асоціації.

Порівняно з даними попереднього установчого дослідження, проникнення регулярних інтернет-користувачів старше 15 років в Україні зросло на 4 п. п. – до 66%», – йдеться у повідомлені.

За даними дослідження, у другому кварталі істотно зменшилася відмінність за рівнем інтернет-проникнення між окремими категоріями користувачів. Повідомляється, що в Україні частки жінок і чоловіків в загальній кількості інтернет-користувачів майже зрівнялися (54% жінок і 46% чоловіків). Проникнення інтернету в сільській місцевості досягло 60%.

Також зменшилася різниця в проникненні інтернету за віковою ознакою – тепер майже чверть жителів України старше 65 років користуються Інтернетом. При цьому частка користувачів мобільних пристроїв серед регулярних користувачів Інтернету становила 44%.

У дослідженні брали участь інтернет-користувачі віком старше 15 років з усієї України без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також зони проведення антитерористичної операції.

Джерело: УНІАН

загрузка...

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register